Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας: « Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ιητών »

Ο Δήμος Ιητών, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου:«Κατασκευή Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Ιητών»

Σχετικά Αρχεία:

Τελευταία νέα