Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών Της 20ης Ιουλίου 2021

Περίληψη Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών Της 20ης Ιουλίου 2021.

Τελευταία νέα