Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών Της 20ης Ιουλίου 2021

Περίληψη Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών Της 20ης Ιουλίου 2021.

Τελευταία νέα