Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Περίληψη Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών Της 10ης Αυγούστου 2021

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 10ης Αυγούστου 2021

Τελευταία νέα