Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Παράταση αντιπυρικής περιόδου έως και 15-11-2022

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από σχετικές εισηγήσεις των Διοικήσεων
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, υπογράφηκε από τον
Αναπληρωτή Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης,
Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Δαδούδη, Απόφαση για την παράταση απαγόρευσης
χρήσης πυρός έως και 15-11-2022, στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο
εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης, για τις Περιφέρειες Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου.

Τελευταία νέα