Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακες Κατάταξης των Υποψηφίων της Προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών

Στην Ίο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23.08.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Δημάρχου Ιητών, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης Ι.Δ.Ο.Χ. του Δήμου Ιητών.

Τελευταία νέα