Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (16.09.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 16ης Σεπτεμβρίου 2022.

Τελευταία νέα