Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (30.08.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 30ης Αυγούστου 2022.

Τελευταία νέα