Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (30.08.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 30ης Αυγούστου 2022.

Τελευταία νέα