Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (30.08.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 30ης Αυγούστου 2022.

Τελευταία νέα