Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (31.07.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 31ης Ιουλίου 2022.

Τελευταία νέα