Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (28.06.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 28ης Ιουνίου 2022

Τελευταία νέα