Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (08.01.2024)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 8ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τελευταία νέα