Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (05.12.2022)

Περίληψη αποφάσεων συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 5ης Δεκεμβρίου 2022.

Τελευταία νέα