Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών (29.01.2024)

Περίληψη αποφάσεων ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιητών της 29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024.

 

Τελευταία νέα