Πέμπτη, 19 Μαΐου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Αναπτυξιακής Ίου (25/10/2021)

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Αναπτυξιακής Ίου που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 25/10/2021.

Τελευταία νέα