Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου, 2021

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Αναπτυξιακής Ίου (18/10/2021)

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Αναπτυξιακής Ίου που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 18/10/2021

Τελευταία νέα