Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Πίνακας Αποφάσεων Αναπτυξιακής Ίου (01/10/2021)

Ακολουθεί ο πίνακας που περιλαμβάνει τις αποφάσεις της Αναπτυξιακής Ίου που ελήφθησαν κατά την τακτική συνεδρίαση της 01/10/2021.

Τελευταία νέα