Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ολοκληρώση Έργων Για Την Αναβάθμιση Του Αλιευτικού Καταφυγίου

Ο Δήμος Ιητών, στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου σχεδιασμού για την ποιοτική και αισθητική αναβάθμιση υποδομών και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, ο οποίος ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 750.730,00 ευρώ, ολοκλήρωσε μία σειρά έργων στον προβλήτα και την περιμετρική οδό νότια του αλιευτικού καταφυγίου.

Συγκεκριμένα, για τον προβλήτα ολοκληρώθηκαν:

· Η υπερύψωση της στάθμης κυκλοφορίας της ανωδομής.

· Η καθαίρεση του υπάρχοντος εξοπλισμού, δηλαδή των δεστρών, των φωτιστικών σωμάτων, των κιβωτίων παροχών και του μεταλλικού οβελού του φανού ναυσιπλοΐας

· Η διάστρωση περιμετρικά του προβλήτα με σκυρόδεμα σε πλάτος 1m και με πάχος 40cm.

· Η επίστρωση με κυβόλιθους από σκυρόδεμα.

· H πάκτωση χυτοχαλύβδινων δεστρών ελκτικής ικανότητος 15 τόνων

· Η τοποθέτηση εννέα (9) φωτιστικών σωμάτων ανθεκτικών στο θαλάσσιο περιβάλλον.

· Η τοποθέτηση έξι (6) κιβωτίων παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

· Η τοποθέτηση δύο (2) πυροσβεστικών φωλεών.

· Η κατασκευή νέων μεταλλικών οβελών από ανοξείδωτο χάλυβα για τον φανό ναυσιπλοΐας.

· Η αντικατάσταση των καλυμμάτων των φρεατίων.

· Η τοποθέτηση πέντε (5) κλιμάκων.

Επίσης, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή της περιμετρικής οδού στην νότια πλευρά του καταφυγίου σε μήκος 160m, με την κατασκευή νέου οδοστρώματος από σκυρόδεμα οπλισμένου με διπλό πλέγμα (άνω και κάτω), την κατασκευή νέου τοιχίου κατά μήκος της οδού , την αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με νέα ιδιαίτερα ανθεκτικά στη διάβρωση στο θαλάσσιο περιβάλλον και τέλος την αντικατάσταση καλωδιώσεων και φρεατίων.

Τέλος, ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του κτιρίου στο οποίο στεγάζονται οι αποθηκευτικοί χώροι των αλιέων και του Λιμεναρχείου Ίου.

Ο Δήμαρχος Ιητών κ. Γκίκας Δ. Γκίκας δήλωσε σχετικά: «Τα έργα για την αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου, σαν κύριο στόχο έχουν αφενός μεν την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αλιέων, της ασφάλειας εν γένει κατά την λειτουργία του καταφυγίου, αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε καταπλέοντα σκάφη, αφετέρου δε εξυπηρετούν την αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου όπου δεσπόζει ο εμβληματικός Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης. Καθώς επιθυμία μας είναι κάτοικοι και επισκέπτες να απολαμβάνουν ποιοτικές υπηρεσίες, καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες για την αναβάθμιση των υποδομών στο νησί μας και οι προσπάθειες αυτές, πλέον, αποδίδουν καρπούς».

Τελευταία νέα