Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ολοκλήρωση έργων απορροής όμβριων υδάτων και διαπλάτυνσης δρόμου

Ολοκλήρωση έργων απορροής όμβριων υδάτων και διαπλάτυνσης δρόμου έγινε στην αρχή του μονοπατιού από χώρα προς λιμάνι. Έργο σπουδαίας σημασίας καθώς περιορίσαμε στο ελάχιστο την απορροή υδάτων στο μονοπάτι και με την διαπλάτυνση πέτυχαμε την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής.

Τελευταία νέα