Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει τη Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ιητών.

Ένα νέο σύγχρονο απορριμματοφόρο ενισχύει το στόλο της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου μας.

Πρόκειται για ένα τελευταίας τεχνολογίας, ευρωπαϊκών προδιαγραφών όχημα, με σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων μεγάλου όγκου, με συνολική χωρητικότητα 10 κυβικών μέτρων. Η παραλαβή του έγινε μέσω του προγράμματος ¨Φιλόδημος ΙΙ¨ και δεν επιβαρύνει οικονομικά τους Δημότες.  

Με την παραλαβή του νέου απορριμματοφόρου, ο δήμος Ιητών αναβαθμίζει τις υπηρεσίες αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων , ενώ παράλληλα βελτιώνει τις συνθήκες υγιεινής και ασφαλείας του προσωπικού.

Τελευταία νέα