Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Νέα Υπόγεια Συστήματα Συλλογής Και Αποθήκευσης Απορριμμάτων Δήμου Ιητών

Ο Δήμος Ιητών ανακοινώνει την ολοκλήρωση εγκατάστασης δύο (2) Υπογείων Συστημάτων Συλλογής και Αποθήκευσης Απορριμμάτων, από τα οποία, ένα εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Χώρας (έναντι Δημαρχείου) και ένα στην περιοχή του Λιμένα Ίου. Τα συστήματα αυτά θα καλύψουν ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

Πρόκειται για τις πρώτες στην Ελλάδα πλήρως βυθιζόμενες γωνίες ανακύκλωσης πολλαπλάσιας προσωρινής αποθήκευσης με το μεν πρώτο (περιοχή Χώρας) να είναι έξι (6) ρευμάτων, το δε δεύτερο (περιοχή Λιμένα) τεσσάρων (4) ρευμάτων. Τα συστήματα αυτά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

· φέρουν θέσεις που επιτρέπουν την υπόγεια στέγαση δύο (2) κάδων αποθήκευσης απορριμμάτων, συνολικής καθαρής χωρητικότητας 5.000 λίτρων, συμβατούς με τα απορριμματοφόρα φόρτωσης του Δήμου Ιητών,

· κάθε κάδος είναι κατασκευασμένος από υλικό πλήρως ανθεκτικό στη διάβρωση και επαρκώς εύκαμπτο ώστε να αντέχει σε κτυπήματα και προσκρούσεις ( πολυαιθυλένιο),

· όλο το σύστημα τροφοδοτείται υδατοστεγώς από εξωτερική πηγή 230v που μετατρέπεται σε 24 και 12v dc για τις λειτουργίες των κινήσεων.

Η εγκατάσταση των συγκεκριμένων συστημάτων αποτελούν μέρος πράξης για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) παρόμοιων συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 201.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η προαναφερόμενη πράξη είχε ενταχθεί στο Μέτρο με τίτλο: «Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού με επιλέξιμη δαπάνη την Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».

Τα έργα αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού διέπονται από τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και έχουν ως στόχο την αύξηση της βιωσιμότητας των κοινόχρηστων χώρων, ενώ η μεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασμού των παρεμβάσεων οδηγούν στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής παρέμβασης με την ενσωμάτωση βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της μέγιστης δυνατής ποιότητας και ασφάλειας. Επίσης, περιλαμβάνουν πρόνοιες για την διευκόλυνση χρήσης του αστικού εξοπλισμού από εμποδιζόμενα άτομα.

Ίος 12/10/2021

Ο Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Τελευταία νέα