Μουσεία

Αρχαιολογικό Μουσείο Ίου 

Το μικρό αρχαιολογικό μουσείο φιλοξενεί στις 4 αίθουσές του εκθέματα από τον αρχαιολογικό χώρου του Πρωτοκυκλαδικού οικισμού του Σκάρου (οστέινα και χάλκινα αντικείμενα, πήλινα αγγεία κ. ά.), αντικείμενα από την Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού καθώς και επιγραφές και γλυπτά τωv Κλασικώv, Ελληvιστικώv και Ρωμαϊκώv χρόvωv, από την Αρχαία Πόλη της Ίου, τη Χώρα. Το μουσείο στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο, το Αμοιραδάκειο Μέγαρο, στη Χώρα. Ωράριο λειτουργίας: Θερινό 1 Απριλίου-31 Οκτωβρίου καθημερινά 9:00-16:00 εκτός Δευτέρας. –