Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Λιμενικό Ταμείο Ίου:Προσλήψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

Το Λιμενικό Ταμείο Ίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του.

Τελευταία νέα