Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για τον Καθορισμό των Ελάχιστων Αποστάσεων Θέσεων Δραστηριοποίησης Πωλητών στο Στάσιμο Εμπόριο

Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021).»

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σήμερα Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023,το Σχέδιο Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021)» .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους ως προς τα προτεινόμενα, στο στο e – mail: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στo Δημοτικό Κατάστημα Ίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα 27.02.2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Τελευταία νέα