Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Κατασκευή 3 Νέων Υπέργειων Δεξαμενών Ύδρευσης.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η ένταξη του έργου «Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης νήσου Ίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 1.130.000,00 ανακοινώθηκε με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η πρώτη δεξαμενή με ωφέλιμο όγκο 1.000 m3 , θα χωροθετηθεί, παραπλεύρως του ανοικτού θεάτρου “Οδυσσέας Ελύτης”. Η δεύτερη δεξαμενή ύδρευσης ωφέλιμου όγκου 500 m3 θα χωροθετηθεί πλησίον του ΒΙΟ.ΚΑ της νήσου και η τρίτη δεξαμενή ωφέλιμου όγκου 500 m3 θα χωροθετηθεί παρά την οδό Χώρας-Μαγγαναρίου. Oι νέες δεξαμενές θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα αποτελούνται από δύο θαλάμους (διθαλάμια) και δύο ανθρωποθυρίδες αντίστοιχα.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Τελευταία νέα