Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ευχαρηστήρια Επιστολή Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ίου ευχαριστεί θερμά τις επιχειρήσεις, τους
συλλόγους, τις οργανώσεις και κάθε έναν συμπολίτη μας ξεχωριστά, που
ανταποκρίθηκαν άμεσα και αυθόρμητα προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια στην
ομάδα των προσφύγων κατά την παραμονή τους στο νησί μας, καταδεικνύοντας
ευαισθησία, ανθρωπισμό και αλληλεγγύη απέναντι σε ένα μείζονος σημασίας
κοινωνικό ζήτημα.

Τελευταία νέα