Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΟΡΤΗΣ ΠΑΣΧΑ

Εν όψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, ο Δήμος Ιητών παρακαλεί τους ιδιοκτήτες κτιρίων (οικιών και επιχειρήσεων), που βρίσκονται εντός των ορίων του παραδοσιακού οικισμού της Χώρας, να μεριμνήσουν για τον χρωματισμό τους (άσπρισμα) και την καθαριότητα ακάλυπτων χώρων, που τους ανήκουν.

Το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου θα δραστηριοποιηθεί στους κοινόχρηστους χώρους του παραδοσιακού οικισμού, ενώ επίσης θα πραγματοποιήσει και εργασίες εξωραϊσμού και καθαριότητας εκτός του παραδοσιακού οικισμού.

Παρακαλούμε για μία ακόμη φορά, να συνδράμετε την προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ανάδειξη του παραδοσιακού μας οικισμού (Χώρα) και όπως πάντα, οι υπηρεσίες του Δήμου Ιητών, εφόσον απαιτείται, θα συνδράμουν στο μέτρο του δυνατού.

Επίσης παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες κτιρίων, οικοπέδων και επιχειρήσεων εκτός παραδοσιακού οικισμού, αντίστοιχα να μεριμνήσουν για τον εξωραϊσμό και την καθαριότητα των κτιρίων και χώρων που τους ανήκουν.

Τέλος υπενθυμίζουμε πως, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας:

· δεν επιτρέπεται η απόθεση ογκωδών αντικειμένων στους χώρους των υπόγειων κάδων απορριμμάτων,

· η απόθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο στην περιοχή των Μύλων, και

· η μεταφορά και διάθεση οικοδομικών απορριμμάτων, που προέρχονται από ανακαινίσεις, επισκευές κτιρίων κλπ., γίνεται στους προβλεπόμενους χώρους με μέριμνα των υπευθύνων.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ! ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

Τελευταία νέα