Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Ενισχύεται ο Στόλος Καθαριότητας του Δήμου Ιητών.

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την αναβάθμιση του επιπέδου της καθαριότητας, ο Δήμος Ιητών συνεχίζει την ανανέωση και συμπλήρωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων του, με την προμήθεια ενός νέου container Hook Lift ανοικτού τύπου συνολικής χωρητικότητας 9 κυβικών μέτρων.

Tο εν λόγω container είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων μεγάλου όγκου και αποσκοπεί στην εξάλειψη του φαινομένου της εγκατάλειψης των κάθε είδους και μεγέθους αντικειμένων δίπλα στους κάδους των απορριμμάτων.

Τελευταία νέα