Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο: Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου.

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής
κλήρωσης και επιλογής μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τo έργο με τίτλο:
Αποχέτευση Μυλοπότα Ίου.

Τελευταία νέα