Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού

Από το Δήμο Ιητών ανακοινώνεται ότι στην Ίο και στο κατάστημα του Δήμου της και ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, την Δημοτικό Κατάστημα την 26.04.2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής  θα γίνει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού.

Τελευταία νέα