Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού Του Δήμου Ιητών

Ακολουθεί διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού

Τελευταία νέα