Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Διακήρυξη Εκμίσθωσης Τμημάτων Αιγιαλού Του Δήμου Ιητών

Ακολουθεί διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης τμημάτων αιγιαλού

Τελευταία νέα