Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Διάθεση Ογκωδών Αντικειμένων και Αχρηστων Αδρανών Υλικών

Ο Δήμος Ιητών υπενθυμίζει πως, ο Κανονισμός Καθαριότητας, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και του περιβάλλοντος, περιλαμβάνει στις προβλέψεις του τους τρόπους, αλλά και τους χώρους στους οποίους διατίθενται άχρηστα και αδρανή υλικά και ογκώδη αντικείμενα.
👉Ως ογκώδη αντικείμενα νοούνται τα αντικείμενα μεγάλου όγκου, τα οποία προέρχονται από οικίες, επιχειρήσεις και περιφραγμένους ή μη ακάλυπτους χώρους, η συλλογή των οποίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα συνήθη απορριμματοφόρα. Πρόκειται συνήθως για παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, συσκευασίες χαρτοκιβωτίων, ξυλοκιβώτια κά.
👉Ενώ ως άχρηστα και αδρανή υλικά νοούνται υλικά και μπάζα που προέρχονται από ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις και οικοδομικές εργασίες, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, κοπής δένδρων και θάμνων κά.
👉Για μεν τα ογκώδη αντικείμενα, υπενθυμίζεται πως, η συλλογή, αποκομιδή και διάθεσή τους, πραγματοποιείται πρωινές ώρες κάθε Πέμπτης από ειδικό (ανοιχτό) φορτηγό αυτοκίνητο. Τα δε άχρηστα και αδρανή υλικά, υπενθυμίζεται πως θα πρέπει να απομακρύνονται με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των υπευθύνων εργασιών και να διατίθενται στον ΧΥΤΑ.
🆘Τέλος, επισημαίνεται πως, η αυθαίρετη απόρριψη και εναπόθεση είτε, των ογκωδών αντικειμένων, είτε των άχρηστων και αδρανών υλικών σε χώρους ή με τρόπους που αποτελούν παράβαση του Κανονισμού Καθαριότητας, θα επιφέρει την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

Τελευταία νέα