Δημοτική Αρχή

Δήμαρχος Ιητών

Γκίκας Γκίκας

Αντιδήμαρχοι

Δελής Αλέξανδρος

Ζακχαίος Δημήτριος

Μέλη

Παξιμαδάς Στυλιανός

Μπουζαλάκος Θεοδόσιος

Μερσίνης Ιωάννης

Μέττος Αντώνιος

Κοριτσιάδης Πλούτωνας

Νίκα Σωτηρία

Βαλμά Ουρανία

Μπουρνέλη Καλλιόπη

Καραβάς Θεόδωρος

Μπάτσαλης Ιωάννης

Κυπραίου Ευθυμία

Ιωσηφίδης Ανδρέας

Σαντορινάκη Μαργαρίτα

Λουτράρης Στέφανος

Φάκου Αγγέλα