Δελής Αλέξανδρος

Ο Δελής Αλέξανδρος του Χρήστου και της Ελισσάβετ γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα και αποφοίτησε ως διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 2006-2009 εργάστηκε σε Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία, όπου συμμετείχε σε επίβλεψη δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Από το 2009-2012 εργάστηκε ως μηχανικός στη Σαντορίνη. Από το 2012 διαμένει μόνιμα στην Ίο, όπου παράλληλα με το επάγγελμα του μηχανικού ασχολείται με την αμπελοκαλλιέργεια. Το 2015 συνίδρυσε και έκτοτε διαχειρίζεται το Οινοποιείο της Ίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973667627

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

Α.Τεχνικών Έργων, ύδρευσης και αποχέτευσης και ιδίως

-Την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

Β.Την εποπτεία , την ευθύνη και τη διαχείριση του ΒΙΟΚΑ και την υπηρεσία καθαριότητας, αποχέτευσης ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού,  της ανακύκλωσης και του ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ.

Γ.Την εποπτεία , την ευθύνη και τη λειτουργία της πυροπροστασίας στον ΧΥΤΑ.

Δ.Την εποπτεία για την ευπρεπή όψη των κτιρίων και προσόψεων στον παραδοσιακό οικισμό.

Ε.Την εποπτεία διαχείρισης των υλικών και αποθεματικού υπηρεσίας καθαριότητας.