Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Γνωστοποίηση κάλυψης θέσης Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ιητών

Πρόκειται να καλυφθεί η θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Ιητών
και καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο
βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.

Τελευταία νέα