Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Γνωστοποίηση Για Την Πλήρωση Μιας Θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου (ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Τελευταία νέα