Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου

Για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Ίου» εκπονήθηκε μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιητών, οποία αφού ολοκληρώθηκε, υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες και ελήφθησαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.

Τελευταία νέα