Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αυξάνεται Η Οικονομική Ενίσχυση Στο Νησί Μας Για Την Λειτουργία Εργοστασίων Αφαλάτωσης

Με την υπ’ αριθμόν 34586 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Δήμο Ιητών κατανέμεται το ποσό των 86.235 ευρώ (Α’ κατανομή), για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης.

Το ποσό αυτό είναι κατά 15.820 ευρώ υψηλότερο από το ποσό της προηγούμενης κατανομής, καθώς πλέον η ονομαστική δυναμικότητα των μονάδων αφαλάτωσης στο νησί μας έχει αυξηθεί σημαντικά, με την προσθήκη 3 μονάδων αφαλάτωσης, δυναμικότητας 360 m3/ ημέρα η καθεμία (συνολική δυναμικότητα 1080m3/ημέρα). Η προσθήκη των μονάδων αυτών προσφέρουν την απαιτούμενη επάρκεια στο σύστημα υδροδότησης, παρά το χαμηλό ύψος βροχοπτώσεων και την αδυναμία πλήρωσης της υδατοδεξαμενής.

Με την αύξηση του κατανεμόμενου ποσού, ο Δήμος Ιητών, στο εξής, θα ωφελείται με ποσό 172.470 ευρώ ανά έτος και θα καλύπτει έτσι σημαντικό μέρος του εξαιρετικά μεγάλου κόστους λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης, το οποίο, λόγω της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, επιβαρύνει σημαντικά τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το 2011 το Υπουργείο Εσωτερικών διέθετε σημαντικά ποσά σε Δήμους της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των εργοστασίων αφαλάτωσης, αλλά ο Δήμος Ιητών ξεκίνησε να περιλαμβάνεται σε αυτά μόλις τον Δεκέμβριο του 2020 –και τώρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κατορθώνει να αυξήσει σημαντικά τη χρηματοδότησή του.

Ο Δήμαρχος Ιητών κ. Γκίκας Γκίκας, δήλωσε σχετικά:

«Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, που μας βοηθάει να διασφαλίσουμε την υδροδότηση του νησιού μας και δίνει οικονομική ανάσα στον Δήμο μας σε μια περίοδο με υπέρμετρες υποχρεώσεις και μειωμένα έσοδα. Με σοβαρή και συστηματική δουλειά, πλέον ο Δήμος Ιητών κερδίζει την εμπιστοσύνη των συνομιλητών του και εξασφαλίζει αυτά που δικαιούνται οι Νιώτισσες κι οι Νιώτες. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Στέλιο Πέτσα, για το ενδιαφέρον του και την ουσιαστική βοήθειά του

Τελευταία νέα