Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Απόκτηση Νέου Εκσκαφέα Φορτωτή

Ο Δήμος Ιητών παρέλαβε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, ένα νέο φορτωτή εκσκαφέα (CASE) στα πλαίσια εκσυχρονισμού του “στόλου” μηχανημάτων έργου, που διαθέτει ο Δήμος. Η χρηματοδότηση για την προμήθεια του, αρχικού προϋπολογισμού 70.000 €, ήταν από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αλλά και με ιδίους πόρους του Δήμου.

Πρόκειται για ένα καινούριο μηχάνημα, φορτωτή νέας γενιάς,νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μεγάλης ισχύος, που αναμένεται να εξυπηρετήσει τις υπηρεσίες και το τεχνικό προσωπικό του Δήμου σε ένα μεγάλο εύρος εργασιών, καθώς είναι ικανό για χρήση σε θέσεις όπου τα μεγάλα μηχανήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω όγκου.

Η συνεχής προσπάθεια του Δήμου Ιητών για ανανέωση του στόλου θα συνεχιστεί!

Τελευταία νέα