Κυριακή, 1 Οκτωβρίου, 2023

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Καλούμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Δήμου Ιητών να συμμετέχουν στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 την οποία διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας.
Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 αφορά της γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.Θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ερωτηματολογίου προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους, το οποίο θα συλλέγει στοιχεία σχετικά με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα), τα ειδικά χαρακτηριστικά τους (τις τεχνικές καλλιέργειας, τον τρόπο σταβλισμού των ζώων), καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές.
Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας θα ειδοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή – ΕΛΣΤΑΤ είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον πιστοποιημένο Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί με 3 τρόπους:

  1. Ατομικά, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr και απαντώντας το,
  2. Με προσωπική συνέντευξη με τη βοήθεια του Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ σε δημόσιο κτίριο,
  3. Σε ειδικές περιπτώσεις, με επίσκεψη στο σπίτι σας από τον Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.
    Τα στοιχεία σας είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.
    Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr , να στείλετε e-mail στο [email protected], ή να καλέσετε στο 210 300 1515.

Τελευταία νέα