Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Μυλοπότα – Χώρα

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς νερού με νέο καταθλιπτικό αγωγό, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), ο οποίος συνδέει το βανοστάσιο του αντλιοστασίου της λιμνοδεξαμενής Μυλοπότα με τη δεξαμενή της Χώρας, συνολικού μήκους 2.218 μ. περίπου και 178 μέτρων υψομετρικής διαφοράς.

Τελευταία νέα