Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου, 2022

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αναπτυξιακή Ίου: Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών

Προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών.

Τελευταία νέα