Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Αναβάθμιση αγροτικού δικτύου ΚΑΚΟΒΟΛΟ-ΣΠΙΘΑΡΑ

Ένα νέο έργο υποδομής έρχεται για τον Δήμο Ιητών με την ένταξη της ασφαλτόστρωσης του τμήματος Ψιλή Άμμος – Σπιθάρα (έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ), στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών. Η οδός που προβλέπεται θα έχει συνολικό μήκος 4.7 χιλιόμετρα, θα είναι διπλής κατεύθυνσης με ολικό πλάτος ενιαίου οδοστρώματος κυκλοφορίας 5.50 μέτρων εξασφαλίζοντας την ασφαλέστερη και συντομότερη οδική πρόσβαση στην περιοχή Μαγγαναρίου.


Ευχαριστούμε θερμά τη Διοίκηση του Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα για την βοήθεια και την υποστήριξη σε όλη αύτη την προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών μας.

Οι διαρκείς προσπάθειες του Δήμου Ιητών και των Υπηρεσιών του, με την εκπόνηση μελετών και την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα, οι οποίες κατατείνουν στην αναβάθμιση των υποδομών, την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε κατοίκους και επισκέπτες, την προστασία πόρων και περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, θα συνεχισθούν.

Τελευταία νέα