Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Γραφείο Δήμου: +302286360400

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024 Κληροδοτήματος Βαλέτα/Στίνη

Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2024 του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Βαλέτα και «Γιάγκου Γ. Στίνη και Αγγελικής Γ. Στίνη – Ντούρμα» ως Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης στο Δήμο Ιητών.

Τελευταία νέα